WEBINAR

Zapraszam Cię na spływ … kajakowy. Przed nami ok 15 kilometrów krętej rzeki. Miejscami jest bardzo głęboko, a czasami możemy osiąść na mieliźnie. Nurt na niektórych odcinkach jest bardzo spokojny, ale na pewnych odcinkach trzeba trzymać się wioseł. 

Nasze zadanie: spławić klienta
Nasza misja: zrobić, ale się nie narobić

Organizatorem webinaru oraz platformy Klientopedia jest Fundacja Customer Fixe S.K. 

Jeżeli masz pytania odnośnie udziału oraz naszej działalności lub masz problem z dołączeniem do wydarzenia napisz na pomoc@klientopedia.pl.

Nasza polityka prywatności

Maciej Buś